[pow mia flag]   WW2 - USS NEOSHO CORAL SEA THURSDAY 7 MAY 1942 - TEXAS MIAs - 16 - DETAILS↗   [tex flag]

NAME KIA↗ RANK MIA-BAS↗ SERV NUM COUNTY FindAGrave UNIT NOTES
CLARK, RICHARD C SEA2 06241059 GALVESTON     UNITED STATES NAVY RESERVE
CROUCH, LOREN BAILEY SK2 06240407 HARRIS UNITED STATES NAVY RESERVE
DUDLEY, ROLAND Q Jr. SEA2 03604143 HARRIS     UNITED STATES NAVY
ELLIS, JAMES HARVEY F3 03603881 HARRIS     UNITED STATES NAVY
GREGSTON, BREVIS M SEA1 03562911 TAYLOR        UNITED STATES NAVY
HACKWORTH, WILLIAM C F1 03562773 DALLAS     UNITED STATES NAVY
HAMRICK, CHARLES A SEA2 03603966 HARRIS     UNITED STATES NAVY
HARDWICK, JAMES W SEA2 03565915 TARRANT     UNITED STATES NAVY
HOWARD, JAMES KALE SEA2 06241056 POLK     UNITED STATES NAVY RESERVE
MANRY, WINSTON TAYLOR SEA2 06241049 POLK        UNITED STATES NAVY RESERVE
PARKER, CHARLES D SEA2 03603926 GONZALES        UNITED STATES NAVY
PATTERSON, HARRY J EM2 03599813 TEXAS     UNITED STATES NAVY
ROGERS, JOE B EM2 03561262 GRAYSON UNITED STATES NAVY
SELF, EUGENE HAL Y3 06160121 GRAYSON        UNITED STATES NAVY RESERVE
THERIAC, JOHN EDWARD F3 03604301 EL PASO        UNITED STATES NAVY
WADLEY, OTHELLO F MATT2 03560989 DALLAS     UNITED STATES NAVY