[tex flag] Texans of World War One that Gave All for America  [usa flag]
Honorees S Surname
LASTNAME, FIRSTNAME↗ TEXAS COUNTY MEMORIALS↗
🌹 Sachtleben, Fred C.   Nacogdoches 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Sadler, James V.   Montague 🏠   Mem🌷  📓  📓
🌹 Salac, Joe V.   Milam 🏠   Mem🌷
🌹 Salmon, Woodie E.   Smith 🏠   Mem🌷
🌹 Salone, Alonzo   Guadalupe 🏠   Mem🌷
🌹 Salyer, Allie N.   Sabine 🏠   Mem🌷
🌹 Salyer, Bryan A.   Zavala 🏠   Mem🌷
🌹 Sampson, Clyde E.   Hunt 🏠   Mem🌷
🌹 Samuell, Charles A.   Waller 🏠   Mem🌷
🌹 Sanches, David   Blanco 🏠   📋 3
🌹 Sanchez, Manuel   Willacy 🏠   Mem🌷
🌹 Sandel, Rollie L.   Real 🏠   Mem🌷
🌹 Sander, Edward F.   McLennan 🏠   Mem🌷
🌹 Sanders, Benjamin F.   Van Zandt 🏠   Mem🌷
🌹 Sanders, Charles M. H.   Coryell 🏠   Mem🌷
🌹 Sanders, David D.   Ellis 🏠   Mem🌷
🌹 Sanders, Dennie L.   Hopkins 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Sanders, Hughdee   Ellis 🏠   Mem🌷
🌹 Sanders, Jake   Cherokee 🏠   Mem🌷
🌹 Sanders, Jasper R.   Collin 🏠   Mem🌷
🌹 Sanders, Marshall I.   Hill 🏠   Cit⭐  📋 1  📓  📓  📷
🌹 Sanders, Morgan C.   Jones 🏠   Mem🌷
🌹 Sanders, Pompy   Burleson 🏠   Mem🌷
🌹 Sanders, William L.   Harris 🏠   📋 1
🌹 Sandidge, Roy N.   Jones 🏠   Cit⭐  Mem🌷  📷  📓
🌹 Sanford, William L.   Angelina 🏠   Mem🌷
🌹 Sarran, Dave A.   Bexar 🏠   Cit⭐  Mem🌷
🌹 Sasser, Hill   Rusk 🏠   📋 1  📓  📓
🌹 Sassin, Joe R.   Fayette 🏠   Mem🌷
🌹 Satcher, Joe   Houston 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Sattelmaier, Andreas   Goliad 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Satterfield, Joe P.   Angelina 🏠   Mem🌷
🌹 Sauer, Herman C.   Comal 🏠   Mem🌷
🌹 Saunders, August H.   Grimes 🏠   Mem🌷
🌹 Saunders, George R.   Dallas 🏠   Mem🌷  📓
🌹 Saunders, John W.   Galveston 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Savage, Rommie   Travis 🏠   Cit⭐  Mem🌷
🌹 Sawyer, Arthur B.   Harris 🏠   Mem🌷
🌹 Sawyer, Austin J.   Coryell 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Sawyer, Carrol V.   Limestone 🏠   Mem🌷
🌹 Sawyer, Joe Z.   Donley 🏠   Mem🌷
🌹 Sawyer, John D.   Tom Green 🏠   Mem🌷
🌹 Scaff, Quintus A.   Hall 🏠   Cit⭐  Mem🌷
🌹 Scales, Frank B.   Foard 🏠   Mem🌷
🌹 Scales, Sambo   Red River 🏠   📋 1
🌹 Scalise, Lee   Angelina 🏠   Mem🌷
🌹 Scasta, Emil J.   Kaufman 🏠   Mem🌷
🌹 Schaefer, Edmund H.   Lavaca 🏠   Mem🌷
🌹 Schaefer, Edwin H.   Fayette 🏠   Mem🌷
🌹 Schaer, Henry Jr.   Washington 🏠   Mem🌷
🌹 Schaer, Henry P.   Wharton 🏠   Mem🌷
🌹 Schaffer, William S.   El Paso 🏠   Mem🌷
🌹 Schaumleffel, Willie J.   Hays 🏠   📋 2  Mem🌷
🌹 Scheel, Edwin   Comal 🏠   Mem🌷
🌹 Scherding, Walter T.   Travis 🏠   Mem🌷
🌹 Schewe, William J.   Bastrop 🏠   Mem🌷
🌹 Schiller, Emil R.   McLennan 🏠   Mem🌷
🌹 Schiller, Joseph L.   Williamson 🏠   Mem🌷
🌹 Schiwetz, Max G.   Bexar 🏠   Mem🌷
🌹 Schlaudt, Alfred J.   Gillespie 🏠   Cit⭐  Mem🌷
🌹 Schlick, Walter A.   Gonzales 🏠   Mem🌷
🌹 Schmidt, Carl G.   Harris 🏠   Mem🌷
🌹 Schmidt, George E.   Galveston 🏠   Mem🌷
🌹 Schmidt, Will   Angelina 🏠   Mem🌷
🌹 Schmuck, Tommie V.   Harris 🏠   Mem🌷
🌹 Schneider, Henry   Gillespie 🏠   Mem🌷
🌹 Schneider, John J.   Colorado 🏠   Mem🌷
🌹 Schneider, Paul H.   DeWitt 🏠   Mem🌷
🌹 Schobel, Walter W.   Colorado 🏠   Mem🌷
🌹 Schorlemmer, Henry W.   DeWitt 🏠   Mem🌷
🌹 Schribner, Jess   Hill 🏠   📋 1
🌹 Schroeder, Arthur A.   Brazoria 🏠   Mem🌷
🌹 Schroeder, Henry E.   Fort Bend 🏠   Mem🌷
🌹 Schroeder, Herbert H. F.   Fayette 🏠   Cit⭐  Mem🌷  📷
🌹 Schroeder, John H.   Fayette 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Schroeder, Julius   Hays 🏠   Mem🌷
🌹 Schroeder, Paul W.   DeWitt 🏠   Mem🌷
🌹 Schroeder, Willie   Williamson 🏠   Mem🌷
🌹 Schuler, Joseph M.   Harris 🏠   Mem🌷
🌹 Schultz, Arthur G.   Fort Bend 🏠   Mem🌷
🌹 Schultz, John F.   El Paso 🏠   📋 3
🌹 Schulze, Gustav H.   Fayette 🏠   Mem🌷
🌹 Schulze, Richard   Bexar 🏠   Mem🌷
🌹 Schumpert, George G.   Calhoun 🏠   Mem🌷
🌹 Schur, Paul   Wilbarger 🏠   Mem🌷
🌹 Schwegman, Clarence F.   Bexar 🏠   Mem🌷
🌹 Schweiss, August R.   Washington 🏠   Mem🌷
🌹 Schwertner, Tony A.   Runnels 🏠   Mem🌷
🌻 Scoggins, Roy S.   Runnels 🏠   Mem🌷  mia
🌹 Scott, Albert E.   Cherokee 🏠   Mem🌷
🌹 Scott, Archie B.   Robertson 🏠   Mem🌷
🌹 Scott, Arthur C.   Fisher 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Scott, Atchison   El Paso 🏠   Mem🌷
🌹 Scott, Bradford R. A. Jr.   Bexar 🏠   Mem🌷
🌹 Scott, Earl   McLennan 🏠   Mem🌷
🌻 Scott, Earl A.   Coleman 🏠   Mem🌷  mia
🌹 Scott, George R.   Eastland 🏠   Cit⭐  Mem🌷
🌹 Scott, Henry S.   Walker 🏠   Mem🌷
🌹 Scott, Homer B.   Bell 🏠   Mem🌷
🌹 Scott, Jeff   Newton 🏠   Mem🌷
🌹 Scott, Lee A.   Dallas 🏠   Mem🌷
🌹 Scott, Leslie B.   Galveston 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Scott, Marvin F.   Burnet 🏠   Mem🌷
🌹 Scott, Morgan   Galveston 🏠   Mem🌷
🌻 Scott, Ray E.   Dallas 🏠   Mem🌷  📓  mia
🌹 Scott, Theodore   Bell 🏠   Mem🌷
🌹 Scott, William   Coryell 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Scrivener, Miles E.   Robertson 🏠   Mem🌷
🌹 Scrivnor, James D.   Travis 🏠   Mem🌷
🌹 Scroggins, John H.   McLennan 🏠   Mem🌷
🌹 Scruggs, Elmer J.   Wood 🏠   Mem🌷
🌹 Seaborn, Benjamin F.   Colorado 🏠   Mem🌷
🌹 Seale, Thomas B.   Jasper 🏠   Mem🌷
🌹 Seals, Fred   Leon 🏠   Mem🌷
🌹 Seaton, James   Milam 🏠   📋 1
🌹 Seay, Percy C.   Jeff Davis 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Seay, Samuel H.   El Paso 🏠   Mem🌷
🌹 Sebastian, Roy C.   Rockwall 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Sebree, William J.   Galveston 🏠   Mem🌷
🌹 Secrest, Luther E.   Grayson 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Sedwick, Robert A.   Kleberg 🏠   📋 1
🌹 Seely, Terry J.   Rockwall 🏠   Mem🌷
🌹 Sefcik, Frank W.   Milam 🏠   Mem🌷
🌹 Sefcik, William L.   Milam 🏠   📋 1
🌹 Seilheimer, Henry J.   Hamilton 🏠   Mem🌷
🌹 Sele, Lewis   Harris 🏠   Mem🌷
🌹 Self, Elijah B.   Tyler 🏠   Mem🌷
🌹 Sellars, George B.   Polk 🏠   Mem🌷
🌹 Sellers, Ira R.   Collin 🏠   Mem🌷
🌹 Sens, Hugo   Austin 🏠   Mem🌷
🌹 Sephus, Crawzet   Harris 🏠   📋 3
🌹 Sepmoree, Thomas H.   Houston 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Sergai, Bennett   Bexar 🏠   📋 1,6
🌹 Serna, Tomas   Duval 🏠   📋 1
🌹 Sevcik, Conrad F.   Fayette 🏠   Mem🌷
🌹 Sewel, Joel   Lamar 🏠   📋 3
🌹 Sewell, William D.   Kaufman 🏠   Mem🌷
🌹 Shackerfoot, Charlie   McLennan 🏠   Mem🌷
🌹 Shankles, John W.   El Paso 🏠   Mem🌷
🌹 Shanklin, John W.   Bell 🏠   Mem🌷
🌹 Shannon, James J.   Ellis 🏠   Mem🌷
🌹 Sharp, John   Shelby 🏠   Mem🌷
🌹 Shauberger, Gale B.   Liberty 🏠   Mem🌷
🌹 Shaver, Cecil P.   Hood 🏠   Mem🌷
🌹 Shaw, Clyde E.   Taylor 🏠   Mem🌷
🌹 Shaw, Grover C.   Howard 🏠   Mem🌷
🌹 Shaw, Gust A.   Brown 🏠   Mem🌷  📓
🌹 Shaw, Leonard   Refugio 🏠   Mem🌷
🌹 Shaw, Lewis C.   Parker 🏠   📋 1,6
🌻 Shaw, Seth S.   Brown 🏠   Cit⭐  Mem🌷  mia
🌹 Shea, James M.   Tarrant 🏠   Mem🌷  📓
🌹 Sheffield, Carl   Jasper 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Sheffield, Horace L.   Limestone 🏠   Mem🌷
🌹 Sheltman, Ben L.   Kaufman 🏠   Mem🌷
🌹 Shelton, Benjamin   Waller 🏠   Mem🌷
🌹 Shelton, Benjamin F.   Harris 🏠   Mem🌷
🌹 Shelton, Benton G.   Bell 🏠   Mem🌷
🌹 Shelton, Charlie W.   Limestone 🏠   📋 1  📓  📓
🌹 Shelton, David B.   Henderson 🏠   Mem🌷
🌹 Shelton, James A.   Cass 🏠   Mem🌷
🌹 Shelton, Jesse E.   Smith 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Shelton, Ross E.   Goliad 🏠   Mem🌷
🌹 Shelton, Rufus A.   Fannin 🏠   Mem🌷  📓
🌹 Shepard, Lonnie   Washington 🏠   Mem🌷
🌹 Shepheard, Sandy   Milam 🏠   📋 1,6
🌹 Sherman, Marvin   Houston 🏠   Mem🌷
🌹 Sherrill, Virgle A.   Kent 🏠   Mem🌷
🌹 Sherrill, Will U.   Bell 🏠   Mem🌷
🌹 Sherrod, Thomas J.   Lynn 🏠   Cit⭐  Mem🌷  📷
🌹 Sherrod, William S.   Ellis 🏠   Mem🌷
🌹 Shields, John B.   Walker 🏠   Mem🌷
🌹 Shipley, Robert E.   Bowie 🏠   Mem🌷
🌹 Shipman, John E.   Coleman 🏠   Mem🌷
🌹 Shirer, Orla E.   Johnson 🏠   Cit⭐  Mem🌷
🌹 Shirley, Annie K.   Bexar 🏠   Mem🌷
🌹 Shock, Ernest D.   Harris 🏠   Mem🌷
🌹 Shockley, Mac M.   Galveston 🏠   Mem🌷
🌹 Shockley, Thomas J.   Blanco 🏠   Mem🌷
🌹 Shoemaker, Lonnie O.   Childress 🏠   Cit⭐  Mem🌷
🌹 Shoemaker, William N. E.   Crockett 🏠   📋 2  Mem🌷
🌹 Shofner, Weaver C.   Nacogdoches 🏠   Mem🌷
🌹 Shook, Everett G.   Rockwall 🏠   Cit⭐  Mem🌷  📷
🌹 Shue, Alvin A.   Uvalde 🏠   📋 1
🌹 Shue, John W.   Henderson 🏠   Mem🌷
🌹 Sien, Wallace J.   Bexar 🏠   Mem🌷
🌹 Sierzycki, Henry   Washington 🏠   Mem🌷
🌹 Simcik, Frank J.   Lavaca 🏠   Mem🌷
🌹 Simmons, Charles R.   Grayson 🏠   Cit⭐  Mem🌷  📷
🌻 Simmons, Charles R.   Hall 🏠   Mem🌷  mia
🌹 Simmons, Claude C.   Harris 🏠   Mem🌷
🌹 Simmons, Connie   Newton 🏠   Cit⭐  Mem🌷  📷
🌹 Simmons, Ed   Upshur 🏠   Mem🌷
🌹 Simmons, Euclid O.   Clay 🏠   Mem🌷
🌹 Simmons, James   Fannin 🏠   Mem🌷
🌹 Simmons, Teddy W.   Van Zandt 🏠   Mem🌷
🌹 Simmons, Walter   San Jacinto 🏠   📋 1
🌹 Simmons, William L.   Harris 🏠   Cit⭐  Mem🌷
🌹 Simms, Marshall G.   Brazos 🏠   Mem🌷
🌹 Simon, Louis   Fort Bend 🏠   Mem🌷
🌹 Simon, Phillip H.   Mason 🏠   Mem🌷
🌹 Simon, Wilson M.   Freestone 🏠   Mem🌷
🌹 Simpson, Estle E.   Hunt 🏠   Mem🌷  📓  📓  📷
🌹 Simpson, Floyd E.   Crosby 🏠   Cit⭐  Mem🌷
🌹 Simpson, Frank W.   Franklin 🏠   Mem🌷
🌹 Simpson, Harvard L. Jr.   Kaufman 🏠   Mem🌷  📓
🌹 Simpson, Oscar D.   Upshur 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Sims, Dunlap O.   Concho 🏠   Mem🌷
🌹 Sims, Henry L.   Wood 🏠   Mem🌷
🌹 Sims, Hosea V.   Hamilton 🏠   Mem🌷
🌹 Sims, Irvin   Houston 🏠   Mem🌷
🌹 Sims, Isaac   Harris 🏠   Mem🌷
🌹 Sims, Will   Montgomery 🏠   Mem🌷
🌹 Sinegal, Claude   Orange 🏠   📋 1
🌹 Singer, Boling T.   Galveston 🏠   Mem🌷
🌹 Singletary, Walter C.   Runnels 🏠   Mem🌷
🌹 Singleton, Lowa L.   Brazoria 🏠   Cit⭐  Mem🌷  📷
🌹 Sinsen, Sverre   Galveston 🏠   Mem🌷
🌹 Sirls, Moses   Gregg 🏠   📋 3
🌹 Sirmons, William L.   Eastland 🏠   Cit⭐  Mem🌷
🌹 Sisco, Elmer   Grimes 🏠   Mem🌷
🌹 Sisson, Emett L.   Runnels 🏠   Mem🌷
🌹 Sivley, Andrew   Bee 🏠   📋 1  📓  📓  📷
🌹 Skaggs, Andrew D.   Smith 🏠   Mem🌷
🌹 Skaggs, Walter C.   Sutton 🏠   Cit⭐  Mem🌷  📷
🌹 Skarpa, Emil   Jackson 🏠   Mem🌷
🌹 Skeen, Jesse E.   Red River 🏠   Mem🌷
🌻 Skeeter, Jasper   Chambers 🏠   Mem🌷  mia
🌹 Skrabanek, Thomas M.   Harris 🏠   Mem🌷
🌻 Slaton, Frank W.   Dallas 🏠   Cit⭐  Mem🌷  mia
🌹 Slay, George B.   Wise 🏠   Mem🌷
🌹 Sleeper, Lawrence M.   Lamar 🏠   Mem🌷
🌻 Sliger, Lonnie P.   Dallas 🏠   Mem🌷  mia
🌹 Sloan, Lyle T.   Unknown 🏠   📋 6,7  Mem🌷
🌹 Sloan, Roy   Fannin 🏠   Mem🌷
🌹 Sloane, Charlie H.   Jefferson 🏠   📋 3
🌹 Slough, John W. Jr.   Callahan 🏠   Mem🌷
🌹 Smart, George C.   Jefferson 🏠   Mem🌷
🌹 Smart, Oliver E.   Grayson 🏠   Mem🌷
🌹 Smauley, John P.   Jones 🏠   Mem🌷
🌹 Smelley, Allen   Atascosa 🏠   Mem🌷
🌹 Smelser, Thomas F.   Lee 🏠   Mem🌷  📓
🌻 Smiley, Louis A.   Harrison 🏠   📋 6  Mem🌷  mia
🌹 Smiley, Tona L.   Brown 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Adam E.   Kendall 🏠   📋 1,4  📓  📓
🌹 Smith, Ammon R.   Grayson 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Aquila G.   Titus 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Ben P.   Collin 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Charles   Bell 🏠   📋 1  📓  📓
🌹 Smith, Charley W.   Comanche 🏠   Mem🌷  📷
🌻 Smith, Charlie E.   Eastland 🏠   Mem🌷  mia
🌹 Smith, Charlie L.   Hill 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Clarence E.   Victoria 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Smith, Clark D.   Harris 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Clifford R.   Hunt 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Cole F.   Bexar 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Dan N.   Lee 🏠   Mem🌷  📓
🌹 Smith, Dave P.   Hopkins 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Edgar C.   Haskell 🏠   Cit⭐  Mem🌷
🌹 Smith, Elbridge G.   Leon 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Everet   Titus 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Frederick L.   Bexar 🏠   📋 1  📓  📓
🌹 Smith, George   Brazos 🏠   📋 3
🌹 Smith, George C.   Lee 🏠   Mem🌷  📓
🌹 Smith, Gilbert S.   Karnes 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Gram P.   Sabine 🏠   Cit⭐  Mem🌷  📷
🌹 Smith, Guston K.   McLennan 🏠   📋 1,4  📓  📓
🌹 Smith, Hamilton   Jefferson 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Smith, Harold F.   Webb 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Henry   Gonzales 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Homer N.   Jasper 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Smith, Horace T. Jr.   Lee 🏠   Mem🌷  📓
🌹 Smith, Howard H.   Bexar 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Isaac R.   Orange 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Isham A.   Brown 🏠   Cit⭐  Mem🌷  📓
🌹 Smith, Jay T.   Bell 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Joe L.   Shackelford 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Joseph J.   Bastrop 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Joseph L.   Collin 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Joseph W.   Brown 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Leroy H.   Collin 🏠   Mem🌷  📓
🌹 Smith, Lewis L.   Dallas 🏠   Mem🌷  📓
🌹 Smith, Loyd W.   Wise 🏠   Cit⭐  Mem🌷  📷
🌹 Smith, Mitchell   Bexar 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Oscar A.   Colorado 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Oscar L.   Runnels 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Oscar M.   Travis 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Peter   El Paso 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Qunnie   Montgomery 🏠   📋 1
🌹 Smith, Rasler W. Jr.   Ector 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Rina O.   Hamilton 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Robert L.   Leon 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Sam   Madison 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Sam K.   Liberty 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Shelby S.   Harris 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Sidney   Gregg 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Thomas J.   Kendall 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Thomas R.   Eastland 🏠   📋 6  Mem🌷
🌹 Smith, Walton   Dallas 🏠   Mem🌷
🌹 Smith, Wilbur   Hopkins 🏠   📋 1
🌹 Smith, William G.   Galveston 🏠   Mem🌷
🌻 Smith, William W.   Titus 🏠   Mem🌷  mia
🌹 Smith, Willie   Coke 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Smith, Willie   Hill 🏠   Mem🌷
🌹 Smolik, August   Lavaca 🏠   Mem🌷
🌹 Smoot, Claude   Wichita 🏠   Mem🌷
🌹 Snedal, Frijof N.   Grayson 🏠   Mem🌷
🌹 Snoddy, Melvin E.   Galveston 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Snook, Lonnie M.   Brazos 🏠   Mem🌷
🌹 Snow, Travis L.   Milam 🏠   Mem🌷
🌹 Snyder, Jefferson A.   Bexar 🏠   Mem🌷
🌹 Sobers, Herman E.   Jefferson 🏠   Mem🌷
🌹 Socia, Joseph P.   Harris 🏠   Mem🌷
🌹 Soefje, Robert A.   Gonzales 🏠   Mem🌷
🌹 Solley, Carl L.   Cherokee 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Somohyl, Henry I. J.   Fayette 🏠   Mem🌷
🌹 Sorrells, Lawrence   Cherokee 🏠   Mem🌷
🌹 Sosa, Polidoro   Bexar 🏠   Mem🌷
🌹 Sotello, Santiago   McMullen 🏠   Mem🌷
🌹 South, Ira   Harris 🏠   Mem🌷
🌹 South, Stanley V.   Coryell 🏠   Mem🌷
🌹 Souther, John R.   Dallas 🏠   Mem🌷
🌹 Southern, Curtis   Williamson 🏠   Mem🌷
🌹 Southern, Noah   Austin 🏠   📋 1
🌹 Sowell, Charlie L.   Navarro 🏠   Cit⭐  Mem🌷  📓
🌹 Sowell, Walter E.   Nacogdoches 🏠   Mem🌷
🌹 Spain, Oscar L.   Cherokee 🏠   Mem🌷
🌹 Spake, Jacob W.   Dallas 🏠   Mem🌷
🌹 Spangler, George A.   Bexar 🏠   Mem🌷
🌹 Spangler, James H.   Red River 🏠   Cit⭐  Mem🌷
🌹 Spangler, Lewis G.   Lampasas 🏠   Cit⭐  Mem🌷
🌹 Spanihel, August J.   Lavaca 🏠   Mem🌷
🌹 Sparkman, James F.   Johnson 🏠   Mem🌷
🌹 Sparks, James H.   Floyd 🏠   Mem🌷
🌹 Sparks, Lonzo D.   Blanco 🏠   Mem🌷
🌹 Sparks, Thomas E.   Erath 🏠   Mem🌷
🌹 Sparks, Will R.   Harris 🏠   Mem🌷
🌹 Sparlin, Earlie E.   Collingsworth 🏠   Mem🌷
🌹 Spates, Warner   Austin 🏠   📋 1
🌹 Spath, Daniel F.   Chambers 🏠   📋 1  📓  📓
🌹 Speake, William L.   Montague 🏠   Mem🌷
🌹 Spears, Charles H.   Grayson 🏠   Mem🌷
🌹 Speed, Arthur E.   Kaufman 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Speegle, Giles   McLennan 🏠   Cit⭐  Mem🌷
🌹 Spell, Neil W.   Madison 🏠   Cit⭐  Mem🌷
🌹 Spence, Clark   Lubbock 🏠   📋 2  Mem🌷
🌹 Spencer, Alfred M.   Anderson 🏠   Mem🌷
🌹 Spencer, Lyndley T.   El Paso 🏠   Mem🌷
🌹 Spencer, Sam A.   Trinity 🏠   Mem🌷
🌹 Spicer, Robert E.   Kerr 🏠   Mem🌷
🌹 Spickelmier, Harry E.   Newton 🏠   📋 1,6
🌹 Spickes, James A.   Tarrant 🏠   Cit⭐  Mem🌷
🌹 Spikes, Noah   Polk 🏠   📋 1
🌹 Spivey, Kirby   Cherokee 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Spivey, Sullivan R.   Hansford 🏠   Cit⭐  Mem🌷
🌹 Splawn, George W.   Hall 🏠   Mem🌷
🌹 Spraggins, Oscar J.   Denton 🏠   Mem🌷  📷  📓
🌻 Springfield, Henry G.   Collin 🏠   Mem🌷  mia
🌹 Springs, James H.   Guadalupe 🏠   Mem🌷
🌹 Sprinkle, Carl   Collin 🏠   Mem🌷
🌹 Spruell, Ben W.   Hill 🏠   Cit⭐  📋 1,6,8
🌹 St. Clair, Thomas E.   Erath 🏠   Mem🌷
🌹 Stackhouse, Byron C.   Harris 🏠   Mem🌷
🌹 Stafford, Edmund   Austin 🏠   Mem🌷
🌹 Stafford, John H.   McCulloch 🏠   Mem🌷
🌹 Stafford, Walter A.   San Saba 🏠   Mem🌷
🌻 Stagg, Malcolm M.   Matagorda 🏠   Mem🌷  mia
🌹 Stagner, Dee   Polk 🏠   Mem🌷
🌹 Stanek, Frank   Lavaca 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Stanfield, James F.   Orange 🏠   Mem🌷
🌹 Stanley, Carney L.   Cass 🏠   Mem🌷
🌹 Stanley, Fred L.   Williamson 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Stanley, Hulan F.   Walker 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Stanton, John   Shelby 🏠   📋 3
🌹 Staples, James A.   Collin 🏠   Mem🌷
🌹 Stapp, James E.   Cooke 🏠   Mem🌷
🌹 Starbuck, George H.   Dallas 🏠   Cit⭐  Mem🌷
🌹 Starks, Tony   Harris 🏠   Mem🌷
🌹 Starr, Milton J.   Ellis 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Start, Charles W.   Galveston 🏠   Mem🌷
🌹 Startz, Herbert H.   Comal 🏠   📋 2  Mem🌷
🌹 Stedman, James M.   Harris 🏠   📋 1  📓  📓
🌹 Steele, James M.   Runnels 🏠   Mem🌷
🌹 Steely, David H.   Navarro 🏠   Mem🌷  📷  📓
🌹 Steffens, Robert L.   Bastrop 🏠   Mem🌷
🌹 Stegar, Bernard A.   Falls 🏠   Cit⭐  Mem🌷
🌹 Steinbergen, S. L.   Tarrant 🏠   Mem🌷
🌹 Steitler, John L.   Bowie 🏠   Mem🌷
🌹 Stell, Aaron B.   Gregg 🏠   Mem🌷
🌹 Stell, George W.   Cameron 🏠   Mem🌷
🌹 Stell, William K.   Delta 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Stelzer, Albert E.   Collin 🏠   Mem🌷
🌹 Stephens, Edward M.   Harris 🏠   Mem🌷
🌹 Stephens, Homer A.   Comanche 🏠   Mem🌷
🌹 Stephens, Horace C.   Crosby 🏠   📋 3
🌹 Stephens, Joseph I.   Scurry 🏠   Mem🌷  📓
🌹 Stephens, Marion E.   Concho 🏠   Mem🌷
🌹 Stephens, Oscar W.   Trinity 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Stephens, Thurman E.   Montague 🏠   Mem🌷
🌹 Stephenson, Arthur   Brazoria 🏠   Mem🌷
🌹 Stephenson, Ennis   Sabine 🏠   Mem🌷
🌹 Stephenson, James T.   Harris 🏠   Mem🌷
🌹 Stepp, Thomas H.   McLennan 🏠   Mem🌷
🌹 Sternberg, Arnold L.   Bell 🏠   Mem🌷
🌹 Sterrett, Steve E.   Irion 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Steuart, Pleas   Anderson 🏠   Mem🌷
🌹 Stevens, Foster J.   Fannin 🏠   Mem🌷  📓
🌹 Stevens, Hugh A.   Fannin 🏠   Mem🌷
🌹 Stevens, John A.   Morris 🏠   Mem🌷
🌹 Stevens, Percy   Gonzales 🏠   📋 1  📓  📓
🌹 Stevens, Roy O.   Taylor 🏠   Mem🌷
🌹 Stevenson, Harry L.   Harris 🏠   Cit⭐  Mem🌷  📷
🌹 Stevenson, James C.   Hunt 🏠   Mem🌷
🌹 Steverson, John   Cooke 🏠   Mem🌷
🌹 Steves, August R.   Kendall 🏠   Mem🌷
🌹 Stewart, Alpheus E.   Bexar 🏠   Cit⭐  Mem🌷  📷
🌻 Stewart, Calvin E.   Madison 🏠   Cit⭐  Mem🌷  mia
🌹 Stewart, Charles G.   Trinity 🏠   📋 1  📓  📓  📷
🌻 Stewart, Chelton C.   Panola 🏠   Mem🌷  📷  mia
🌹 Stewart, Oscar W.   Williamson 🏠   Mem🌷
🌹 Stewart, Walter   Marion 🏠   Mem🌷
🌹 Stewart, William J.   Dallas 🏠   Mem🌷
🌹 Stiles, Edwin A.   Hays 🏠   Mem🌷
🌹 Stiles, Marshall A.   Burnet 🏠   Mem🌷
🌹 Still, Marion S.   Young 🏠   Mem🌷
🌹 Stinchcomb, Ernest C.   Foard 🏠   Mem🌷
🌹 Stinchcomb, Jesse E.   Denton 🏠   Mem🌷
🌹 Stinson, Sanford B.   Lampasas 🏠   Mem🌷
🌹 Stirmon, Roy   Hill 🏠   Mem🌷
🌹 Stocking, Homer G.   Donley 🏠   Mem🌷
🌹 Stockman, David E.   Navarro 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Stockton, Joe H.   Haskell 🏠   📋 2  Mem🌷
🌹 Stoddard, Chester V.   Hale 🏠   Mem🌷
🌹 Stoeger, Louis   Martin 🏠   Mem🌷
🌹 Stokes, Jesse L.   Tom Green 🏠   Mem🌷
🌹 Stolleis, Alfred J.   DeWitt 🏠   Mem🌷
🌹 Stolte, Louis H.   Guadalupe 🏠   Mem🌷
🌹 Stone, Duncan M.   Bexar 🏠   Mem🌷
🌹 Stone, Jesse M.   Rockwall 🏠   Mem🌷
🌹 Stoney, Tom J.   Hemphill 🏠   Cit⭐  Mem🌷
🌹 Storey, Weaver   Tarrant 🏠   Mem🌷
🌹 Story, Aubrey   Milam 🏠   Mem🌷
🌹 Story, Noah R.   Dallas 🏠   Mem🌷  📓
🌹 Stotts, Joseph H.   Hall 🏠   Mem🌷
🌹 Stout, Ollie   Hamilton 🏠   Mem🌷
🌹 Stout, Samuel D.   Ellis 🏠   Mem🌷
🌹 Stovall, Alvin   McLennan 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Stovall, Desford E.   Tom Green 🏠   Mem🌷
🌹 Stovall, Lucius B.   Freestone 🏠   📋 1,6
🌹 Straach, Arthur   Runnels 🏠   Mem🌷
🌹 Strange, Henry A.   Bell 🏠   Mem🌷
🌹 Strange, Olin   Harrison 🏠   Mem🌷
🌹 Strauch, Paul G.   Kendall 🏠   Mem🌷
🌹 Straughter, A. V.   Montgomery 🏠   📋 3
🌹 Streit, Karl   Wilbarger 🏠   Mem🌷
🌻 Stribling, John W.   Kendall 🏠   📋 6  Mem🌷  mia
🌹 Stribling, William J.   Hays 🏠   Mem🌷
🌹 Strickland, Charles O.   Cooke 🏠   Mem🌷
🌻 Strickland, Harry   Wood 🏠   Mem🌷  📷  mia
🌹 Strickland, Joe   Rusk 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Strickland, Relmon   Van Zandt 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Strickland, William J.   Bexar 🏠   Mem🌷
🌹 Stricklin, Gus H.   Dallas 🏠   Mem🌷  📓
🌹 Stringer, William D.   Harrison 🏠   Mem🌷
🌻 Strong, Joseph C.   Hall 🏠   Mem🌷  mia
🌹 Stroud, Charles A.   Palo Pinto 🏠   Mem🌷
🌹 Strunce, Edward   Crosby 🏠   Mem🌷
🌹 Stuart, Ben C.   Dallas 🏠   Mem🌷  📓
🌹 Stubblefield, Charlie   Grayson 🏠   Mem🌷
🌹 Stuebner, Theodore M.   Harris 🏠   Mem🌷
🌹 Sturges, James E.   Parker 🏠   Mem🌷
🌹 Styers, James L.   Harris 🏠   Mem🌷
🌻 Suarez, Victor F.   Bexar 🏠   Mem🌷  mia
🌹 Suber, Lawrence R.   Brazos 🏠   Mem🌷
🌹 Sugarek, Eddie M.   Bee 🏠   Mem🌷
🌹 Suggs, Jesse J.   Red River 🏠   Mem🌷  📷
🌹 Suggs, Leonadas A.   Hill 🏠   Mem🌷
🌹 Sullivan, Albert D.   Harris 🏠   Mem🌷
🌹 Sullivan, Edward B.   Bexar 🏠   Mem🌷
🌹 Sullivan, Floy G.   Montgomery 🏠   Mem🌷
🌹 Summa, Charles A.   Jefferson 🏠   Mem🌷
🌹 Summers, Bonnie T.   Harrison 🏠   Mem🌷
🌹 Summers, William H. B.   Dallas 🏠   Mem🌷  📓
🌹 Sumner, John B.   Trinity 🏠   Mem🌷
🌹 Sundstrom, John A.   Jackson 🏠   Mem🌷
🌹 Suter, Richard W. Jr.   Galveston 🏠   Mem🌷
🌹 Suttles, Maurice T.   Hays 🏠   Mem🌷
🌹 Sutton, William F.   Nolan 🏠   Mem🌷
🌹 Swain, Sidney B.   Dallas 🏠   📋 1
🌹 Swetman, Daniel E.   Bexar 🏠   Mem🌷
🌹 Swilling, Clarence   Bosque 🏠   Mem🌷
🌻 Swinburn, George W.   Freestone 🏠   Mem🌷  mia